Vilka är Falu Ungdomsjour?

Hej!

Falu Ungdomsjour, FUJ, bildades hösten 2017. FUJ är en ideell, allmännyttig förening som grundar sig på feministisk ideologi och är politiskt och religiöst obunden. Visionen är ETT JÄMSTÄLLT FALUN FRITT FRÅN VÅLD. Ungdomsjouren ska genom sin verksamhet stötta och stärka ungdomar, förebygga all form av våld och diskriminering samt arbeta opinionsbildande och utbildande kring frågor som rör unga, med särskilt fokus på jämställdhet, normer och våldsförebyggande insatser. Föreningens målgrupp är ungdomar i ålder 11-23 i Falu kommun.

Läs mer om vad jag som företagare kan göra

Foto: Lugnetgymnasiet, estetprogrammet

Vi ska arbeta med följande:

  • Stötta ungdomar som är i behov av stöd utifrån ungdomens egen uppfattning av att ha behov av detta, oavsett anledning till behovet
  • Bidra till att de unga som kommer i kontakt med föreningen känner sig viktiga, sedda och värdefulla
  • Förebygga psykisk ohälsa hos unga
  • Förebygga våldsamhet hos unga
  • Arbeta med normer, värderingar och attityder kring jämställdhet och sexualitet
  • Ge ungdomar tillgång till trygga vuxna
  • Förmedla kontakter mellan stödsökande och berörda myndigheter, instanser och organisationer
  • Sprida kunskap kring sina verksamhetsområden
  • Arbeta opinionsbildande
Läs mer eller boka föreläsning, klicka här!