Tobak

Vissa droger är förbjudna och andra lagliga. Ett exempel på en laglig drog är alkohol. Det drogerna har gemensamt är att de kan leda till fysiska och psykiska skador. Hur mycket alkohol till exempel du kan dricka utan risk är omöjligt att säga eftersom det inte finns något helt riskfritt alkoholdrickande. Allt fler unga väljer däremot att inte dricka.

Det finns många barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket alkohol eller använder andra droger. Droganvändning för nästan alltid med sig problem, stora som små. Droger påverkar våra sinnen och då minskar möjligheten att kunna samarbeta med andra människor. Barn i dessa familjer kan känna svek, skuld och skam. Det gör att det kan kännas svårt att lita på andra och uttrycka sina känslor. Barn som inte kan prata med sin familj kan behöva prata med andra. Om du känner igen dig ska du veta att vi gärna lyssnar om du hör av dig via vår chatt. Om du är orolig för att till exempel en kompis eller du själv dricker för mycket alkohol, ta kontakt med någon vuxen du har förtroende för.

Tobak
Förr rökte läkarna inne i operationssalen, sjukvårdarna i ambulanserna och kaffesugna på fik. Idag blir allt fler platser fria från tobaksrök. Det gör att allt färre utsätts för röken vilket förbättrar människors hälsa. Tobaken brukar fungera som en inkörsport till andra droger och det är därför tobaksrökning till exempel är förbjuden på platser såsom skolgårdar och områden runt fritidsgårdar där barn och unga befinner sig. 

Över en halv miljon barn arbetar på tobaksplantager i världen trots att många länder har lagar som reglerar barnarbete. För tobaksbolagen innebär barnens arbetskraft en fördel eftersom barnen saknar kontrakt, får lägre lön eller ingen alls. Barnen som arbetar på tobaksfälten har ofta små möjligheter att fullfölja sin grundskoleutbildning. De flesta av dem som arbetar med att odla tobak är fattiga och få kan läsa och skriva. Barnen på tobaksfälten har därför små chanser att uppfylla sina drömmar och komma ifrån fattigdom och arbetet på tobaksplantagen.

Foto: Rasmus Svanberg

Vattenpipa
Precis som cigarettrök så innehåller rök från vattenpipor en stor mängd giftiga ämnen. Röken från vattenpipor är beroendeframkallande och kan orsaka en rad sjukdomar. Eftersom vattenpipstobaken ofta är smaksatt så tror många att den är mindre farlig. En röksession på cirka 45 minuter motsvarar ungefär samma mängd inandad rök som ett cigarettpaket det vill säga 19 cigaretter.

 

E-cigarett
E-cigarett betyder elektronisk cigarett. E-cigaretterna har till viss del marknadsförts som ett sundare alternativ för tobaksrökare då användaren slipper utsättas för många av de skadliga ämnen som kommer med rökningen. Rökvätskan innehåller olika ämnen. Den kan vara med eller utan smaktillsatser och den finns både med och utan nikotin. Vilka negativa hälsoeffekter det finns med e-cigarettanvändning vet vi inte ännu. Däremot finns det halter av cancerframkallande ämnen som till exempel arsenik och bly.

 

Snus
Snus innehåller cirka 3000 kemiska ämnen varav minst 28 är cancerframkallande och kan innehålla åtta gånger mer nikotin är cigaretter. Snus ökar risken för typ 2- diabetes, vissa typer av cancer, hjärtinfarkt, stroke och psykisk ohälsa. Den nya produkten; det vita snuset, kan uppfattas som nikotinfri utifrån tobaksindustrins marknadsföring men även den innehåller stora mängder nikotin.

Mer kan du läsa på:

www.drugsmart.com

www.unfairtobacco.org

www.swedwatch.com

www.tobaksfakta.se