Stress

Stress är en naturlig reaktion i kroppen som uppstår när det är någonting vi behöver anstränga oss för att göra. Stress är i grunden någonting som kan hjälpa oss, vi blir mer uppmärksamma och kan få lite extra energi till det vi behöver göra. Alla människor upplever stress och stressen i sig är inte farlig. Det som kan bli jobbigt och göra att vi blir sjuka av stress är att vi inte får tillräckligt med återhämtning. Det betyder helt enkelt att vi vilar för lite. Det går att få problem av stress även om du bara gör saker som är roliga och som du har lust att göra.

När kroppen och huvudet blir stressat under för lång tid utan vila så kan det visa sig på lite olika sätt. Bland annat genom huvudvärk, nedstämdhet, ont i magen och svårt att sova. Det är väldigt vanligt att unga personer känner sig stressade eller har dessa besvär.

Stress kan bero på väldigt många saker. Högt tempo, höga krav och överbelastning. Skolan är en plats som har höga krav och utöver skolan ska ofta alla fritidsintressen hinnas med, det kan kännas som att dagarna inte riktigt räcker till. Sömnen blir ofta påverkad. De flesta vill passa in och se bra ut, det kan finnas oro kring vikten och utseendet. Många unga och unga vuxna känner sig också ensamma och att de inte har något bra stöd från omgivningen, ännu svårare kan det kännas om man ofta använder sociala medier som Facebook, Instagram och så vidare där man kan få känslan av att alla runtom har ett ”perfekt” liv. Att leva upp till alla dessa krav är svårt. Det kan leda till stress.

Stress kan bero på hur vi är som personer men det kan också ha att göra med normer och krav i samhället. Det kan vara sådant som hur skolan fungerar, om ens familj har det jobbigt med pengar eller att det är svårt att få jobb som ung efter skolan.

 

Foto: Emil Eriksson

Om du känner dig stressad, har ont i huvudet, ont i magen eller svårt att somna så kan det vara bra att prata med någon om det. Att det är vanligt betyder inte att det ska vara så. Det finns mycket som går att göra för att känna dig mindre stressad. Kanske göra lite färre saker och säga nej oftare, se till att sova och ta hand om din kropp. Mycket går att göra själv men det går också att söka hjälp om du behöver.

Om du följer länkarna nedan så kan du läsa mer om stress. Hör gärna av dig till vår chatt om du vill prata om hur du mår. Du kan höra av dig om du vill prata om stress, eller vad som helst annat.

https://www.1177.se/Dalarna/barn–gravid/nar-familjelivet-ar-svart/nar-barn-mar-daligt/stress-hos-barn/

https://www.1177.se/Dalarna/liv–halsa/stresshantering-och-somn/stress/

https://www.umo.se/att-ma-daligt/stress/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/8169d0d0a5a846d29cf4b6a7cfd1dffb/skolprestationer-skolstress-psykisk-ohalsa-tonaringar-16003-webb.pdf

Vet du inte vart du ska vända dig?

Det är inte alltid lätt att veta vart man ska vända sig. Om du inte vill kontakta oss med dina problem eller bekymmer så rekommenderar vi bland annat dessa aktörer.

Det viktigaste är att du vågar ta kontakten med någon!